Min match är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas utbildningssatsning mot matchfixning

Fixade matcher är ett stort hot mot tävlingsidrotten. Med uppgjorda matcher blir idrotten ointressant, både att delta i och titta på. Idrott handlar om att alltid göra sitt bästa. Det handlar om att ge 100 procent i tävlingarna och att ta ansvar för sig själv och sin idrott. Om jag inte står upp mot fusket förstör jag inte bara min egen karriär. Jag förstör också för lagkamrater, ledare och publik. Det är min match – mitt ansvar. Min match vänder sig till idrottsföreningar samt gymnasieskolans RIG- och  NIU-utbildningar.