Om

Välkommen till Min match, Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarnas utbildningssatsning mot matchfixning för gymnasieskolan och föreningar.

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat upptäckts. Om idrott är uppgjord blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på.

Om avsändaren

Riksidrottsförbundets uppgift är att företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor. Riksidrottsförbundet vill skydda ungas idrottskarriärer och svensk idrott med vägledning för hur man ska agera vid påtryckningar kopplat till matchfixning. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten.

Om målgruppen

Materialet vänder sig i första hand till gymnasiets RIG- och NIU-utbildning, samt till föreningar inom alla idrotter i riskzonen. En lektion är speciellt utformad för gymnasieskolans kurs samhällskunskap 1b .

Lektioner och självstudier

Föreningar kan arbeta med gemensamma genomgångar och att spelare bedriver självstudier där varje steg i utbildningen avslutas med ett quiz. För gymnasieskolan finns ett traditionellt lektionsupplägg med reflektioner, diskussioner och presentationer.

Informera

Att informera, förebygga och reagera följer som en röd tråd genom utbildningen. Information kring spel om pengar, spelmissbruk och matchfixning lägger grunden för att förstå hela problembilden.

Förebygga

Genom att arbeta med värderingar och dilemman får deltagarna pröva sina ställningstaganden kring matchfixning i en trygg miljö och kan vägledas av pedagoger och ledare.

Reagera

Utbildningens sista steg är att reagera mot matchfixning. Med rätt information och värderingar får deltagarna verktyg att säga nej och en förståelse för att det finns en anmälningsplikt och åtgärdsplaner inom klubbarna.

Lycka till

Lycka till med utbildningen! Som en del av den svenska idrottsrörelsen, kan alla idrottare, ledare, domare och funktionärer vara med och stoppa matchfixning inom idrotten. Var med ni också!