Kontakt

Hit kan du vända dig om du har synpunkter eller frågor kring Min Match:

Mattias Hjelmberg, gruppledare Intressepolitik och media, Riksidrottsförbundet.

E-post: mattias.hjelmberg@rfsisu.se