Kontakt

Hit kan du vända dig om du har synpunkter eller frågor kring Min Match:

Jakob Uddeholt, Samordnare mot matchfixning, Riksidrottsförbundet.

E-post: jakob.uddeholt@rfsisu.se