Förening

Välkommen till “Min match”, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas särskilda satsning mot matchfixning för föreningar och gymnasieskolans idrottsutbildningar. Med “Min match” vill Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna skydda ungas idrottskarriärer och svensk idrott genom utbildning och vägledning för hur man ska agera vid påtryckningar kopplat till matchfixning.

Vill ni ha ytterligare hjälp att arbeta med frågan kan ni kontakta antingen ert distrikt eller ert specialidrottsförbund på www.rf.se .

Spelare