Kurs 1. Om fusk och ärlighet


Om lektionen

Lektionen handlar om den svenska idrottsrörelsen, varför den är viktig och på vilka sätt den kan vara hotad.

Mål med lektionen

  • Att prata om den svenska idrottsrörelsen.
  • Att reflektera kring fusk och ärlighet inom idrott.