Användarvillkor

Min match – Användarvillkor

Inledning

Vi uppskattar att du besöker vår webbplats. I samband med att du gör quiz så behöver vi använda din e-postadress för att kunna meddela dig resultat via e-post. Det är viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, det vill säga din e-postadress.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Min match drivs av Riksidrottsförbundet.

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kontakta oss på e-post dataskydd@rf.se.

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.

Behandling av personuppgifter

Följande avsnitt förklarar varför, hur och hur länge vi använder dina personuppgifter. Riksidrottsförbundets fullständiga integritetspolicy finns här.

Göra quiz

Vi använder din e-postadress för att förse dig med resultat från quiz du gör enligt våra användarvillkor. Dina kontaktuppgifter raderas efter 2 år.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att behandlas i land utanför EU/EES av utvald leverantör eller underleverantör till oss eller våra uppdragsgivare. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@rf.se.

Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för insamling av statistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår policy om Cookies.

Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Om vi skulle bli utsatta för ett intrång eller på annat sätt inte ha kontroll över de personuppgifter vi behandlar så hanteras detta enligt förbestämda processer som är framtagna enligt Datainspektionens riktlinjer. Webbloggarna som samlas in i samband med detta innehåller nätidentifierare och tidsstämplar och lagras i 7 dagar.

Dina rättigheter

Gällande dina rättigheter hänvisar vi till Riksidrottsförbundets Integritetspolicy för behandling av personuppgifter.