Kurs 4. Matchfixning och ditt ansvar


Lektionen handlar om vad vi kan göra för att stoppa matchfixning. Ni får också ta fram triggers som ett förebyggande arbete mot matchfixning.

Mål med lektionen

  • Att reflektera kring vad man kan göra för att stoppa matchfixning.
  • Ta fram trigger mot matchfixning.