Ledarhandledning

På Min Match finns fyra kurser för att arbeta med frågan om matchfixning och samtala om hur man kan agera för att förebygga och stoppa problemet. Kurserna vänder sig i första hand till spelare men involvera gärna alla inom er förening. Frågan om matchfixning är viktig att känna till och agera mot på alla positioner i föreningen.

Kurserna består av följande delar:

  • Mål med kursen
  • Kort faktadel
  • Film
  • Quiz
  • Diskussionsfrågor för samling

Varje kurs är anpassad för att kunna göras som självstudier och avslutas med en diskussion under gemensam samling. När ni har arbetat med de fyra kurserna kan ni själva gå vidare och arbeta med föreningens egen policy mot matchfixning.

Kurs 1: Om fusk och ärlighet

Mål: Att lära om den svenska idrottsrörelsen och prata om fusk och ärlighet inom idrott.

Kurs 2: Riskfyllt spel om pengar

Mål: Att lära om risker med spel om pengar.

Kurs 3: Ett hot mot idrotten

Mål: Att lära om matchfixning som ett hot mot idrotten och enskilda spelare.

Kurs 4: Matchfixning och ditt ansvar

Mål: Att lära om vad vi kan göra för att stoppa matchfixning.

Presentation

På Min match finns även en färdig presentation med anteckningar i ett separat dokument. Båda dokumenten laddas ner som PDF-filer. För att använda presentationen i din undervisning är det viktigt att först gå igenom alla bilder och läsa anteckningarna som hör till.