1. Om fusk och ärlighet

Mål med lektionen

 • Att prata om den svenska idrottsrörelsen.
 • Att reflektera kring fusk och ärlighet inom idrott.

Idrotten och föreningar

Föreningslivet i Sverige är unikt. Ingen annan del av världen har så många föreningar per medborgare som Sverige. Inom idrotten finns många föreningar.

Idrottsföreningar skapar gemenskap och förenar människor från olika bakgrunder. Idrottsföreningar bidrar till att människor utvecklas och integreras. För många innebär föreningen vänskap, trygghet och glädje.

Idrott skapar hälsa, målmedvetenhet. Den lär människor, unga som gamla, att kämpa, vinna med värdighet och att komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger också medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande.

Prata om

 • Är du själv med i någon förening?
 • Ge exempel på några idrottsföreningar i Sverige ni känner till.
 • På vilka sätt är idrottsföreningar viktiga i samhället?

Rent spel eller fusk?

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att alla som deltar håller sig till överenskommelser och en god etik och moral. En idrott som präglas av fusk, doping och matchfixning blir snabbt ointressant för både utövare och publik. Inom föreningar är det därför viktigt att verka mot fusk, doping och matchfixning.

Prata om

 • Vad menas med rent spel och ärlighet i sportsammanhang?
 • Har du själv upplevt fusk i samband med idrott?
 • Finns det fusk som är accepterat inom idrotten?
 • Varför är ärligt och rent spel viktigt för idrotten?

Film

Titta på filmen Fixaren och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen Fixaren (1:12) handlar om en tjej som har en karriär inom tennis framför sig. På vägen träffar hon en agent och hamnar snart i en besvärlig situation.

Prata om

 • Hur skulle ni beskriva situationen som tjejen i filmen har hamnat i?
 • Vilket råd skulle ni ge tjejen i filmen?
 • Hur tror ni att uppgjorda matcher påverkar intresset för idrott och idrottsrörelsen i stort?

Avslut i helklass

 • Hur kan vi bidra till en ärlig idrott med rent spel?

Exit ticket

 • Ge två exempel på varför idrottsföreningar är betydelsefulla för människor och samhället?
 • Hur kan fusk påverka den svenska idrottsrörelsen?