2. Riskfyllt spel om pengar

Mål med lektionen

 • Att prata om spel och motiv till att spela.
 • Att reflektera kring risker med spel om pengar.

Spelreklam

Spelreklam finns nästan överallt. Spelbolagen marknadsför sig via tidningar, på hemsidor, på sociala medier och i TV. Reklam för spel är svår att kontrollera och påverkar både ungdomar och vuxna. Många lockas av reklamens löften om spänning, gemenskap och snabba pengar.

Prata om

 • Hur påverkas ni av reklam för spel om pengar?
 • Var möter ni oftast reklam för spel om pengar?

Därför spelar människor

Det finns fem motiv till att spela och spelbolagen använder givetvis dessa i reklamen.

Chansen att vinna

Chansen att vinna förknippas med positiva egenskaper och upplevelser.

Drömmen om högvinsten

Många drömmer om hur bra deras liv skulle bli om de vann mycket pengar.

Sociala värden

Spel kan vara ett sätt att umgås och träffa andra människor. En del satsar mycket pengar och tar stora risker för att imponera på andra.

Intellektuell utmaning

Exempelvis poker ger en intellektuell utmaning för de som är intresserade.

Sinnespåverkan

Människor lockas av att spel kan upplevas som spännande och avkopplande.

Den mörka baksidan

Spel har en mörk baksida  i form av överdrivet spelande. Spelets påverkan på hjärnans belöningssystem kan skapa samma beroende som till exempel alkohol. Spelandet riskerar att bli en drog för den som söker spänning eller flyr från sina bekymmer.

Prata om

 • Varför tror ni att många idrottare spelar?

Uppgift

Välj en reklamfilm för spel om pengar och arbeta med följande frågor:

 • Vilken produkt gör filmen reklam för?
 • Till vem tror ni att filmen vänder sig?
 • På vilka sätt försöker filmen locka till spel?
 • Tycker ni att det är okej att göra reklam för spel? Förklara.

Presentation

Visa upp filmen ni har jobbat med och redovisa era svar på frågorna.

Film

Titta på filmen “Spelberoende” och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen “Spelberoende” (10:33) handlar om Tobias Eriksson, proffs i Kalmar FF.  Jobbet som fotbollsspelare gav mycket pengar och en hel del fritid vid sidan av träning och matcher. Han började söka samma kick från spel om pengar som han fick av en vinst i fotbollen. Snart fastnade Tobias i spelberoende.

Prata om i grupper

 • Hur skulle ni beskriva situationen Tobias Eriksson hamnade i?
 • Hur påverkades Tobias Eriksson av sitt spelmissbruk?
 • Vad krävdes av Tobias Eriksson för att bryta det negativa mönstret?

Avslut i helklass

 • Vad skulle ni säga till en kompis som vill låna pengar för att spela?
 • Vad blir konsekvenserna om man spelar för mycket?

Exit ticket

 • Varför innebär spel om pengar en risk?
 • Hur kan man hjälpa en kompis att inte hamna i spelberoende?