4. Matchfixning och ditt ansvar


Lektionen handlar om vad vi kan göra för att stoppa matchfixning. Ni får också ta fram triggers som ett förebyggande arbete mot matchfixning.

Mål med lektionen

  • Att reflektera kring vad man kan göra för att stoppa matchfixning.
  • Ta fram trigger mot matchfixning.