4. Matchfixning och ditt ansvar

Mål

 • Att reflektera kring vad man kan göra för att stoppa matchfixning.
 • Ta fram triggers för att jobba mot matchfixning.

Matchfixning är förbjudet

Matchfixning är när en eller flera spelare påverkar utgången av en idrottstävling i syfte att få vinning för sig själv eller andra.

Följande gäller:

 • Det är förbjudet att vara med och fixa en tävling eller del av en tävling.
 • Det är förbjudet att via ombud betta på matcher och händelser i matcher som man själv kan påverka.
 • Den som blir tillfrågad att delta i matchfixning måste anmäla det till sitt specialidrottsförbund.
 • Den som fixar en tävling riskerar böter och avstängning från idrottslig verksamhet i upp till 10 år.

Prata om

 • Hur kan matchfixning påverka din idrott?
 • Hur ska man agera om man blir tillfrågad att medverka i matchfixning?
 • Tycker ni att reglerna kring matchfixning är bra eller är det något ni vill ändra?

Ett hot mot idrotten

Om idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixning involverar dessutom organiserad brottslighet och en risk för hot, våld och påtryckningar mot de aktiva inom idrotten.

Det är viktigt att du tar ansvar och följer de regler som finns. Genom att ta ansvar bidrar du till att bevara den idrott du älskar. Om alla inom idrotten säger nej till matchfixning kommer vi att lyckas.

Prata om

 • Hur tror ni att publiken känner inför att se en match som är uppgjord?

Film

Titta på filmen Talangen och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen Talangen (1:01) handlar om en ung spelare som är framgångsrik, han har en bra karriär framför sig. I samma lag spelar ett tidigare proffs som säger att han kan hjälpa till med allt bara han samarbetar.

Prata om filmen

 • På vilka sätt kan den äldre spelaren hjälpa den unga talangen?
 • Varför tror ni att den unga talangen ser upp till den äldre spelaren?
 • Vilka skäl kan det finnas för talangen att göra som den äldre spelaren vill?
 • Vilka råd skulle ni ge till talangen?

Triggers mot matchfixning

Triggers kan beskrivas som lagets eller klassens värdeord, något som alla enas om att följa.

Exempel på triggers för ett idrottslag,

 • Vi strävar alltid att göra vårt bästa på och utanför planen.
 • Vi har alltid en positiv attityd.
 • Vi har alltid en rak och ärlig kommunikation.

Ta fram triggers ni tycker är viktiga. Tänk på vad som behövs för att stoppa matchfixning och skriv upp era förslag på tavlan.

 • På demokratisk väg väljer ni tillsammans ut tre av de triggers som står på tavlan.
 • Skriv upp era triggers på ett stort papper och sätt upp där alla kan se dem.
 • Dessa triggers gäller nu för klassen!

Avslut i helklass

 • Hur kan vi hjälpa till att stoppa matchfixning?
 • Vilka tror ni löper stor risk att påverkas av matchfixare?
 • Vad blir konsekvenserna av att delta i matchfixning?

Exit ticket

 • Varför innebär matchfixning ett hot mot idrotten?
 • Hur kan man hjälpa till att stoppa matchfixning?