Hello world!

Ett eller flera alternativ kan vara rätt. Lycka till!

Ange din e-post:

1. Hur påverkas unga av reklam för spel om pengar?

 
 
 

2. Till vilka tror du att reklam för spel vänder sig?

 
 
 

3. Varför spelar människor?

 
 
 

4. Hur påverkades Tobias Eriksson i filmen av sitt spelmissbruk?

 
 
 
 
 

Fråga 1 av 4