3. Ett hot mot idrotten

Mål

 • Att prata om konsekvenser av att delta i matchfixning.
 • Att reflektera kring risker med matchfixning.

 

Idrott och spel om pengar

Det finns sedan länge en relation mellan idrotten och spel om pengar. Men med spel om pengar följer ett allvarligt problem i form av matchfixning. Matchfixning är ett hot mot tävlingsidrottens framtid samtidigt som enskilda individer drabbas väldigt hårt.

Prata om

 • Hur tror ni att spelmarknadens explosiva tillväxt med spel på matcher, även i låga divisioner påverkar förekomsten av matchfixning?

Film

Titta på filmen Hotet och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen Hotet (6:03) handlar om matchfixning. Vi träffar personer från Svenska Spel, Svenska fotbollsförbundet och polisen. I filmen lär vi oss varför matchfixning är ett allvarligt hot mot tävlingsidrotten.

Prata om i grupper

 • Hur luras personen i filmen att delta i matchfixning tror ni?
 • Hur kan man skydda sig mot matchfixning?
 • Vilka blev konsekvenserna för personen i filmen tror ni?
 • Hur tror ni att personen i filmen känner sig?

Quiz

Ett eller flera alternativ kan vara rätt. Lycka till!

Ange din e-post:

1. Flera spelbolag arbetar förebyggande mot matchfixing. Hur gör till exempel Svenska Spel?

 
 
 
 

2. Vilka problem får en person som deltar i matchfixning?

 
 
 
 
 

3. Hur ska man agera om man blir tillfrågad att medverka i matchfixning?

 
 
 
 

4. På vilka sätt drabbas någon som avslöjas med att ha deltagit i matchfixning?

 
 
 
 

Fråga 1 av 4

Avslut i helklass

 • Varför är det viktigt att säga nej till alla former av matchfixning?
 • Kan det vara svårt att känna igen vad som är matchfixning?

Exit ticket

 • Ge två exempel på konsekvenser av att delta i matchfixning.
 • Hur ska man göra om man blir tillfrågad att delta i matchfixning?